Moje studia artystyczne: Wzornictwo - Projektowanie ubioru

2.7.17


Jeśli zastanawialiście się, czemu na blogu przez ostatni miesiąc nie pojawiło się nic nowego, opowiem wam, czym zajmowałam się w tym czasie. W poprzednim miesiącu moja uwaga i energia była skierowana na ukończenie, po czterech latach nauki, studiów artystycznego kierunku - wzornictwa.

Po zaliczeniu ostatniej z ośmiu sesji na studiach, zaprojektowaniu kolekcji dyplomowej, skompletowaniu potrzebnych materiałów, odszyciu wszystkich modeli wraz z realizacją dodatków, wyruszyłam na sesje zdjęciowe, które musiały znaleźć się w dokumentacji oraz katalogu - portfolio. Do tego oczywiście musiała powstać praca dyplomowa - jak na wszystkich innych kierunkach, która dzieliła się na dwie części: teoretyczną oraz doświadczalną zawierającą m.in. dokumentację techniczno-technologiczną. Wszystko to wymagało ogromu pracy i czasu.

Jeżeli ciekawi Was jak wygląda zdobywanie formalnego wykształcenia w dziedzinie projektowania ubioru i jak przebiegają studia przygotowujące do profesjonalnego zajmowania się modą, zapraszam do przeczytania postu.


Model 1.


Wzornictwo jest bardzo nietypowym i rzadko spotykanym wyborem na studia - to jeden z najciekawszych oraz najbardziej kreatywnych kierunków. Zawsze, gdy mówiłam, że studiuję ten kierunek budziłam zainteresowanie, ponieważ moda dotyczy nas wszystkich, a szczególnie teraz moda jest po prostu w modzie.

Projektowanie ubioru to wyjątkowa dziedzina, gdyż wymaga z jednej strony bardzo dużej kreatywności, wyczucia artystycznego i uzdolnień plastycznych, a z drugiej strony również umiejętności manualnych oraz technicznych potrzebnych do obsługi profesjonalnych programów graficznych, jak też maszyn i urządzeń szwalniczych.

Jako studentka miałam możliwość zapoznania się nie tylko ze sztuką projektowania ubioru, ale także biżuterii, obuwia oraz akcesoriów np. toreb, które też musiałam realizować własnoręcznie.

Studia na tym kierunku nauczyły mnie np. konstrukcji ubioru, szycia, a także korzystania ze specjalistycznego oprogramowania graficznego oraz nowoczesnych systemów komputerowych przeznaczonych do wspomagania procesów projektowania i konstrukcji odzieży.


 Model 2.


Poznałam różne techniki pracy i miałam wiele artystycznych zajęć jak na ASP np. z malarstwa, rzeźby, rysunku, fotografii, technik szycia oraz projektowania i wykonywania biżuterii, jak również projektowania oraz wytwarzania obuwia i akcesoriów. Inne ciekawe przedmioty, które pojawiły się w moim planie to np. Barwa i światło, Formy wizualnej prezentacji ubioru, Historia ubioru, Materiałoznawstwo, Technologie odzieży, Prowadzenie własnej firmy, Organizacja pokazu mody.

Absolwenci takich studiów mogą profesjonalnie zajmować się modą np. w charakterze stylisty, krytyka mody, managera kolekcji bądź dziennikarza modowego, a wymienione na stronie kierunku perspektywy pracy to: firmy odzieżowe, agencje mody, teatr, telewizja, własna działalność gospodarcza i produkcje filmowe.

Jako ciekawostkę dla zainteresowanych pokażę Wam, jakie pytania obowiązywały na egzaminie dyplomowym. Niektóre są raczej pytaniami o opinie i każdy mógłby na nie odpowiedzieć, niektóre są dla mnie zabawne, ale aby odpowiedzieć na poniektóre trzeba już mieć konkretniejszą wiedzę i znać definicje. Zakres materiału nie dotyczył jedynie odzieży, ale wielu pokrewnych dziedzin.


Model 3.

Egzamin dyplomowy z projektowania ubioru

Egzamin dyplomowy obejmuje zestaw 3 pytań – zagadnień.
Na egzaminie dyplomant losuje 3 pytania. Na egzaminie od dyplomanta
oczekuje się nie tylko wiedzy dotyczącej zagadnienia, ale także
ustosunkowania się do niego. Ocenie podlega każde wylosowane
pytanie. Ocenę z egzaminu dyplomowego ustala się na podstawie
średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z prezentacji, obrony pracy
i odpowiedzi na zadawane pytania.

Pytania do egzaminu licencjackiego - wzornictwo

(Uwaga - poniższe pytania uszeregowano w kolejności alfabetycznej)
1. Antropometria – definicja, omów jej funkcje zastosowanie w procesie
konstrukcji ubioru.
2. Barwy dopełniające – harmonizowanie barw kontrastowych – omów
zagadnienie.
3. Barwy tęczowe i neutralne – omów zagadnienie.
4. Barwy złamane, monochromatyczne, walory barw – harmonizowanie
barw podobnych – omów zagadnienie.
5. Cechy i zdolności jakimi powinien odznaczać się projektant – przedstaw
swoją opinię.
6. Charles Frederick Worth - innowacja, nowatorstwo i wpływ na modę –
omów na podstawie przykładów.
7. Co to jest „akcent” w ubiorze i jaka pełni rolę – omówić na przykładach.
8. Co to jest trend, podaj i omów na podstawie trzech przykładów trendy
XX wieku.
9. Co według Ciebie może oznaczać „przedsiębiorczość w modzie” – czym
się wyróżnia i czy jest modzie potrzebna? Czy moda w kontekście sztuki
może sama się „obronić” na rynku.
10. Coco Chanel - innowacja, nowatorstwo i wpływ na modę – omów na
podstawie przykładów.
11. Coco Chanel i jej kultowy styl obuwia i torebki – scharakteryzuj i odnieś
do współczesnego projektowania.
12. Dodatki konstrukcyjno – modelowe – omów cele stosowania i podaj, w
którym etapie projektowania należy je uwzględnić.
13. Dress Code, czyli etykieta ubioru – wyjaśnij pojęcie, podaj przykłady
występowania i omów krótko potrzebę tego typu ubioru.
14. Elsa Schiaparelli - innowacja, nowatorstwo i wpływ na modę – omów na
podstawie przykładów.
15. Faktury materiałów i ich plastyczne właściwości, dostosowanie form
odzieży do wzoru na materiale – omów, przedstaw przykłady.
16. Firma Adidas, jako producent obuwia, odzieży i różnorodnych
akcesoriów współpracująca ze znakomitymi światowej sławy
projektantami – podaj i scharakteryzuj wybrane przykłady.
17. Funkcja w obuwiu – definicja, czynniki decydujące, przykłady "ważnych, wrażliwych, punktów na stopie".
18. „Glany” jako specyficzny rodzaj obuwia – omów genezę ich powstania i
określ wpływ na styl w modzie
19. Haute couture i Prêt-à-porter – zdefiniuj, podaj czas i przyczyny ich
pojawienia się w modzie.
20. Inspiracja – czym jest, źródła inspiracji dla projektantów mody,
przykłady.
21. Inspiracja sztuką ludową w projektowaniu - omów na wybranych
przykładach.
22. Inspiracja wybranym okresem historycznym we współczesnym
wzornictwie - omów na 2 do 3 przykładach.
23. Issey Miyake - innowacja, nowatorstwo i wpływ na modę – omów na
podstawie przykładów.
24. Jaka jest różnica między ubiorem a odzieżą – omów na przykładach.
25. Klasyfikacja konstrukcyjnych metod projektowania form odzieżowych –
przedstaw i podaj, które z tych metod znalazły zastosowanie w praktyce
i dlaczego.
26. Madeleine Vionnet - innowacja, nowatorstwo i wpływ na modę – omów
na podstawie przykładów.
27. Odzież – definicja i funkcje.
28. Odzież inteligentna – definicja i przykłady.
29. Omów jak powinna wyglądać prawidłowa postawa ciała a następnie
omów typy i wady budowy oraz przedstaw na przykładach sposoby
modelowania odzieży dla osób z wadami budowy.
30. Omów klasyfikację szwów stosowanych w technologii odzieży.
31. Omów najważniejsze cechy francuskiego ubioru dworskiego z wybranej
epoki – przedstaw jego wpływ na modę europejską.
32. Omów najważniejsze cechy ubioru z wybranego okresu mody XX wieku
– podaj przykłady projektantów z tego okresu.
33. Omów podstawowe metody modelowania form odzieżowych.
34. Omów podstawowe układy kompozycyjne i podaj przykłady.
35. Omów różnicę pomiędzy kostiumem a ubiorem – podaj przykłady.
36. Omów techniki tworzenia rysunków żurnalowych.
37. Omów w skrócie najważniejsze etapy kształtowanie się biżuterii na
przestrzeni wieków.
 Model 4.

38. Omów w skrócie twórczość wybranego współczesnego projektanta
mody.
39. Omów założenia projektowe, jakie muszą zostać ustalone w przypadku
tworzenia kolekcji ubiorów
40. Omów zasady i metody przenoszenia zaszewek konstrukcyjnych.
41. Podaj definicję „własnej marki odzieżowej” - przedstaw najważniejsze
cechy.
42. Podaj definicję i omów metody procesu stopniowania szablonów
odzieżowych.
43. Podaj przykłady współczesnych projektantów, którzy wylansowali
wszech obowiązujące trendy mody.
44. Podaj różnice między produkcją masową a seryjną odzieży – wymień
przykłady produktów.
45. Portfolio – definicja, charakterystyka, przedstaw swoje zdanie.
46. Przedstaw charakterystykę twórczości i styl wybranego współczesnego
projektanta.
47. Przedstaw i omów etapy organizacji pokazu mody.
48. Przedstaw klasyfikację włókien wraz podstawowymi właściwościami
użytkowymi.
49. Przedstaw w skrócie najważniejsze etapy w ewolucji męskiej marynarki i zaprezentuj projektantów, którzy przyczynili się do wprowadzenia zmian
konstrukcyjnych i estetycznych dla tego ubioru.
50. „Sneacersy” - trampki czy tenisówki? – omów i ustosunkuj się do tego
stylu obuwia, podaj osoby „lansujące” ten rodzaj obuwia.
51. Styl w modzie – podejmij próbę zdefiniowania, wymień podstawowe
style w modzie, scharakteryzuj dowolne dwa
52. Tendencje w modzie obuwniczej i w akcesoriach /torby/ -
scharakteryzuj, omów wzornictwo i kolorystykę
53. Tradycyjny polski ubiór szlachecki – scharakteryzuj podstawowe
elementy i wzornictwo ubiorów damskich i męskich.
54. Trend - definicja, źródła informacji, cele korzystania.
55. Trendbook - definicja, charakterystyka najważniejszych cech, podaj
przykłady znanych ci trenbooków.
56. Ubiór z lat 30. XX stulecia- scharakteryzuj na przykładach.
57. W jaki sposób funkcja ubioru i zastosowane materiały mogą wpływać na
formę ubioru. Podaj 3 przykłady takich współzależności.
58. Właściwości użytkowe odzieży – przedstaw i krótko scharakteryzuj.
59. Wybierz dowolny okres w modzie i dokonaj analizy damskiej lub męskiej sylwetki charakterystycznej dla niego.
60. Wybierz i omów Twój ulubiony okres w modzie - uzasadnij swój wybór.
61. Wyjaśnij, co rozumiesz pod słowem „estetyka” – podaj na przykładach
różną jej interpretację.
62. Wyjaśnij czy istnieje i jaki ma wpływ kultura masowa i masmedia na
projektowanie z przełomu XX/XXI wieku – omów na przykładach
63. Wyjaśnij pojęcie „wzornictwo przemysłowe”, podaj na przykładach, jaką pełni funkcję.
64. Wymień i omów ważne okresy w historii ubioru XX wieku, które
znacząco zmieniły wizerunek sylwetki kobiety (styl życia społeczeństwa)
65. Yves Saint Laurent - innowacja, nowatorstwo i wpływ na modę – omów
na podstawie przykładów.
66. Zasada relatywizmu barwnego - przedstaw
67. Zasady konstrukcji ubioru dla osób z wadami budowy ciała – omów
zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
68. Znaczenie barw w projektowaniu ubioru - omów zagadnienie na
wybranych 3 przykładach.
69. Związek mody i sztuki – podaj 3 przykłady współpracy artystów
projektantów.
70. Związki mody i technologii – podaj i omów 2 przykłady ich
występowania na podstawie konkretnych form ubioru lub projektantów.

 Model 5.


Osobom myślącym nad wyborem tego kierunku na studia, szczerze radzę zastanowić się bardzo poważnie. Nie są to studia dla każdego. Prócz większych niż na zwyczajnych kierunkach nakładów pracy i czasu trzeba zadawać sobie sprawę również z ogromnych kosztów finansowych oraz obciążeń psychicznych, które pojawiają się przy pracy pod presją czasu, a także m.in. z powodu niemożności realizacji własnych zainteresowań, własnej estetyki, a konieczności tworzenia nierzadko projektów, które całkowicie odbiegają od osobistego gustu. Trzeba mieć bardzo mocny charakter i odporność na krytykę. 

Nie, tam nie robi się tego, co "w duszy gra" tylko to, co jest w szczegółowo ustalonym programie i to, co zada wykładowca (brief). Gdy czyta się listę przedmiotów i program studiów, brzmi to interesująco i przyjemnie, ale w rzeczywistości tak nie jest. Takie studia potrafią zabić zamiłowanie do mody. 

W moim przypadku był to niestety zły wybór i już w trakcie tych studiów rozpoczęłam inny kierunek na uczelni publicznej. Jestem z niego o wiele bardziej zadowolona. 


 Model 6.

You Might Also Like

7 komentarze » • • •

 1. Bardzo, bardzo gratuluję Cię, że pomimo wszystko dotrwałaś do końca i zakończyłaś studia na tym kierunku. Potraktuj te studia jako miejsce pozyskania wiedzy o sztuce warsztatu. Bez znajomości warsztatu trudno myśleć o wejściu na poziom profesjonalizmu. Sądzę, że zrozumiesz to szybciej niż Ci się wydaje :-)
  Bywa tak, że coś co na studiach podcina skrzydła kreatywności, dopiero z czasem zaczyna się doceniać jako wartość niezbędną do tego, aby korzystać z daru kreatywności. Pomyśl o tym w ten sposób.
  Pozdrawiam, Amika.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję Ci bardzo za komentarz i miłe słowa :) Może rzeczywiście jeszcze za wcześnie, abym dostrzegła pozytywy :)

   Ogromnie cieszę się, że przez tak długi czas obserwujesz mojego bloga i zostawiasz mądre komentarze. Serdecznie Ci dziękuję :* Pozdrawiam :)

   Usuń
  2. Dziękuję za tak miły komentarz :-)
   Pozdrawiam, Amika.

   Usuń
 2. Gratuluję! :D
  Sama studiuję wzornictwo, dopiero skończyłam 1 rok i tym bardziej Cię podziwiam. Wiem ile pracy i wyrzeczeń to kosztuje, a to najstraszniejsze czyli dyplom dopiero przede mną. Jednak czytając Twój wpis wierzę, że jest to wykonalne :)
  Jestem bardzo ciekawa w jakim mieście studiowałaś, a nie mogłam się doszukac :<

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję :*
   Dasz radę! Trzymam za Ciebie kciuki :)
   W Katowicach. Pozdrawiam serdecznie!

   Usuń
 3. Tego typu studia są chyba bardzo rzadkie. Ja na przykład nie spotkałam się z takim kierunkiem, jednak bardzo mi się podoba coś takiego.

  OdpowiedzUsuń
 4. Takie studia to na pewno wspaniała przygoda, szczególnie dla kogoś, kto pasjonuje się tematem. Super, że o nich piszesz, może ktoś zastanawia się nad takim wyborem i Twój tekst pomoże mu w podjęciu decyzji. Niestety obecnie dużo osób idzie na takie studia, po których "jest dobra praca" - co po 5 latach okazuje się zupełną bzdurą. Jestem za tym, żeby iść za głosem serca. :) Powodzenia!

  OdpowiedzUsuń

Like me on Facebook

Followers

Subscribe